Clamp
Clamp
- Din leverantör av trycksaker sedan 1917

Miljöpolicy Ramströms Tryckeri AB


Vi vill värna om miljö och natur genom att visa att vi bryr oss om vår omvärld. Vi skall aktivt arbeta för att förhindra miljöpåverkan i vår närhet. Genom detta arbete vill vi bidra till att efterlämna en natur som skall förbli opåverkad av utsläpp och föroreningar.

Arbetet sker genom:
Att vi i möjligaste mån använder miljövänliga tryckfärger och tvättmedel i vår produktion.

Att varje person i företaget bidrar och kommer med förslag om miljöförbättringar och arbetsmetoder som skall minska användandet av miljöpåverkande produktionsmedel eller produktionsmetoder.

Att varje medarbetare bidrar till att förhindra utsläpp och nedsmutsning av naturen.

Att vårt avfall och våra restprodukter sorteras och depo-neras i därför avsedda och märkta deponi/ återvinningskärl.
Att sprida vårt engagemang i miljöfrågor till övriga i vår omgivning.

Att kontinuerligt ta del av utvecklingen i miljöfrågor.

Vi skall kontinuerligt följa upp vårt eget engagemang så att vi alltid är redo att vidta de
åtgärder som krävs för att skydda vår natur.

Vi vill vara öppna för nya idéer och metoder för att bevara vår natur i framtiden.

VD, Olle Ramström