Clamp
Clamp
- Din leverantör av trycksaker sedan 1917

En liten pojk med känsla för affärer


Lars Ramström föddes i Gårdsjö år 1889. När Lars var två år gammal flyttade familjen Ramström till Norra Borgeby skola och där växte Lars upp. Han visade redan som tioåring att han hade näsa för affärer. Han gick till I. A. Ringbergs lanthandel i Gjutargården, där köpte han karameller. Under trappan upp till andra våningen i skolhuset hade han sin lilla affär, där sålde han karamellstrutar till barnen. På dörren stod det Lars Ramströms Handel. I tvättstugan vid skolhuset visade han scioptikonbilder för barnen i bygden. För detta tog han 2 öre i inträde. Så började hans första affärsverksamhet. När folkskolan var över och Lars var 14 år så började han som biträde hos August Lindbergs Bokhandel i Sunne. Där såldes böcker men Lars fick även uppgiften att ta hand om alla trycksaker och beställningar som affären gjorde. Lindberg var agent för ett tryckeri som låg på Leran. Detta gjorde att Lars blev mer och mer intresserad av trycksaker.

I tidningarnas trycksvärta står med stora rubriker Till kamraterna i vapenrocken, Utlys storstrejk, Västervik i uppror, Bly istället för bröd. Inget år har varit så tumultartat i Sverige som 1917. Året inleddes med att socialdemokratin splittrades i februari. En månad senare avgår högerregeringen ”Hungersköld” och i april restes upprorets fana runt om i Sverige. En representant för överklassen, greve Hugo Hamilton, skrev oroligt i sin dagbok den 22 april 1917: Att man har en känsla av att en explosion kan inträffa när som helst. I dessa tider blev Lars Ramström delägare i ett tryckeri. En boktryckare i Mjölby annonserade efter en kompanjon, som kunde sätta in kapital för att tryckeriet skulle kunna utvecklas och detta nappade Lars på.Firma Olsson & Ramström

Lars Ramström 1920. Motorcykeln med sidovagn ökade möjligheterna att nå ut till allt fler kunder inom ett större område.
Lars Ramström 1920. Motorcykeln med sidovagn ökade möjligheterna att nå ut till allt fler kunder inom ett större område.

Undertecknad, som fr.o.m. den 1 aug. 1917 ämnar i Mjölby driva tryckerirörelse, sluta härmed ett på solidariskt ansvar grundat handelsbolag på följande villkor. Avtalet var på åtta punkter och skulle bedrivas under namnet Firma Olsson & Ramström. Kontraktet upprättades i två exemplar och undertecknades i Sunne och Mjölby den 6 juli 1917.

Kompanjonskapet i Mjölby blev ej långvarigt och Lars Ramström återvänder till Sunne. Trots att han bara var 22 år så hade han förstånd att vända sig till landsfiskalen för att få en förlagsinteckning i boktryckeriet och på så vis säkerställde han sig om att få tillbaka de pengar han hade investerat i rörelsen. Med Lars följde Einar Eklund från Mjölby och kom därmed att bli den som var först anställd på Ramströms i Sunne. Även Einars son Gunnar kom att tillbringa hela sitt yrkesliv inom företaget. Under vistelsen i Mjölby blev Lars också bekant med pappersgrossisten Einar Enegren. De skriver kontrakt om att Lars skall bli Enegrens representant i Värmland. Lönen skulle utgå i provision och var olika för olika artiklar. Påsar såväl som specerier som cigarr- och hattpåsar 8%, omslagspapper 8 %, vykort 15 %, d:o ljustryck 10%, blyertspennor 10 % å papeterier m. m. som prov finnes med och med villkor att priserna därå finnes utsatta hålles 12 %, å andra varor som inte fanns med i prov. Skulle årsomsättningen överstiga 50 000 kr skulle det utgå 3 % extra bonus till Lars Ramström. Första tiden åkte han häst och vagn. År 1919 inköptes en Harley Davidson med sidovagn. Samma år mötte Lars sin blivande fru Stina och som härstammade från Stockholm. De gifte sig 1920. Broder Hilmer är vigselförrättare. De bosatte sig i Odhelius hus på Leran.Lars lilla röda & en T-ford


Först anställs personal, och rörelsen fanns nu i ett mindre hus bakom Privathotellet, men flyttades så småningom till större lokaler i Nilssons hus. Familjen Ramström skaffade bostad i huset intill, där dottern Brita föds. Nästa flytt gick till Handelsföreningens hus vid Järnvägsgatan (idag Kvarngatans Tobak) där det fanns bättre lokaler och en stor bostad. Fru Stina skötte bokföringen och Lars skötte rörelsen. Han antecknar noga varje månad inkomster och utgifter i en liten almanacka med guldkanter som han alltid bar med sig. År 1923 kan man se att nettot var 5 157 kr och 95 öre. Omsättningen var 14 659 kr och 70 öre. Löneuppgifter per dag uppgives vara mellan 5 till 7 kr och 50 öre per person och anställd. Man arbetade alla dagar utom söndagar. Allt antecknades i den lilla röda dagboken, nya kunders adresser och vad de ville ha, varifrån han köpte in material finns också prydligt antecknat. Det sägs att Lars till och med hade ett anteckningsblock vid sängen, när han vaknade skrev han ned sådan han kom på och somnade sedan om.

År 1923 köpte Lars Ramström sin första bil, en T-Ford, öppen med sufflett och två växlar framåt. Tre år senare blir Fru Stina sjuk och avled hastigt. Lars blir ensam med dottern Brita 3 år. Något år senare träffar han, Olga Larsson och gifte sig med henne år 1927. Grossiströrelsen startades och man behövde därmed större utrymmen, man flyttade nu till Haga till ett hus med plats för både tryckpressar och boende. Efter några magra år lyckades Lars Ramström förvärva fastigheten och trots 20-talets dåliga ekonomiska klimat, började det se ljusare ut för hans verksamhet.Lars startar Sunne-Bygden


År 1925 startade Lars Ramström tidningen Sunne-Bygden. En av delägarna var Selma Lagerlöf. Under sex år står han som ansvarig utgivare för tidningen. År 1931 avgår han och efter honom kommer tre ersättare och år 1941 blir Sunne-Bygden kvar som en huvuddel i sin efterföljare Fryksdals-Bygden.

Ansträngningarna för att lyckas ge ut en tidning var många, och sådana man inte tänker på idag. Det var sannerligen inte bara att sätta sig och skriva. Tryckeriet startade klockan sju på morgonen. Det tog två timmar att med ett primuskök värma upp blyet till dåtidens sättmaskin. Så småningom fick man möjlighet att smälta blyet med elektricitet. Det var en stor förbättring, vaktmästaren och allt i allo Olle Sand från Ingmår fick gå upp klockan fem på morgonen och slå på strömmen, till dess att man fick råd att köpa ett tidur som slog på strömmen.

Tryckningen av tidningen krävde planering. Begränsningarna var många jämfört med dagens datorstödda teknik. Annonser och text blev till tunga pjäser när de gjordes i bly. Arbetet var tungt. En sådan sak som bilder var absolut ingen självklarhet. Sonen Ragnar föds 1930. I almanacka för tryckeriets omsättning står 33 439 kr och nettot var 13 766 kr och 56 öre.

I Sunne-Bygden den 27 okt. 1939 kunde man läsa om grosshandlare Lars Ramströms fastighet på Nytorgsgatan som varit färdigbyggd redan 1937, att den redan efter två år behövde en tillbyggnad längs med Bryggerigatan. Firmans framgångsrika utveckling hade nödvändiggjort ett utbyggande av de nuvarande lokaliteterna. Huset var nu i tre våningar, varav en bottenvåning, där påsfabrikation ombesörjdes av en kanistermaskin av modernaste typ. I samma våning träffade man också på anilintryckavdelningen, som hade två tryckmaskiner. Man tillverkade nu julpapper med eget tryck. Övriga produkter som kom att produceras i denna avdelning var omslagspapper med firmatryck, gummerade remsor samt hyllpapper. I första våningen fanns tryckeri- och sätteriavdelningen som hade fått extra stort utrymme för två nya automatpressar och en modern snabbskärmaskin utöver den redan befintlig maskinparken. Andra våningen disponeras som bokbinderi, lagerlokal samt grossistavdelning.

Antalet anställda uppgick nu till ca. 60 personer och man hade filial i Karlstad. I almanackan har Lars Ramström skrivit in omsättningen för år 1938 med 68 911 kr och 8 öre och nettot var på 34 435 kr och 66 öre. Han har nu under åren 1923-1938 bokfört omsättning och netto för tryckeriet i samma lilla bok.3D à là 1920-talet. Visitkort som skickades till tänkbara kunder inför besöket.
3D à là 1920-talet. Visitkort som skickades till tänkbara kunder inför besöket.
Hemlig order


Under andra världskriget störtade i Sverige sju robotar från den tyska raketbasen i Peenemünde. Sveriges Överbefälhavare utfärdar order till alla militära chefer i händelse av angrepp, där det heter: Varje meddelande om att motståndet skall uppges är falskt. Tyskt jaktflyg sköt ner de svenska DC 3:orna Gladan och Gripen. Sverige är nära att dras med i kriget. Lars Ramström fick den 24 november 1943 ett hemligstämplad brev från försvarsmakten. Där står anvisat hur han skall gå till väga när han skall förstöra tryckeriet i händelse av invation. Allt måste ske inom loppet av några timmar. Om Sverige skulle bli angripet av fiender måste allt förstöras eller göras obrukbart. Han får inte visa brevet för någon. Som tur var slapp han utföra Överbefälhavarens
order. Lars Ramström får i stället sälja mörkläggningspapper
och pappersmadrasser till de tältande soldaterna.Den försvunne försäljaren


Lars Ramström berättar: ”August Envall skrev ett brev. Ett hugskott kallade han det själv och snart nog knackade han på hos mig och erbjöd sina tjänster. Han var inte ung längre, men han var erfaren. Han hade en verserad försäljarcharm och han växlade sina olika glasögon på ett sätt som gjorde den mest motsträvige inköpare pur nyfiken. Han lämnade Sunne som den nye representanten för firma Lars Ramström. Hans försäljningar var imponerande och medförde att företagets kapacitet fick utökas både personellt och maskinellt. Från norr till söder gick hans resor och order och uppdrag kom regelbundet. Det hela flöt på tills en dag, då vi saknade hans välfyllda och välkända brev. Vi fick vänta mer än en vecka och inget ord hördes, varpå vi började söka efter mannen på det hotell där han senast hade setts i Borås. Trots våra efterlysningar hördes inget och vi började bli allvarligt oroade här i Sunne. Då kom en dag August Envall i egen hög person, lite stött över uppmärksamheten på hotellet från vår sida. Han kom utan portfölj och i handen hade han det tunnaste orderkuvert, som jag sett – men vilken order – den skulle ge oss arbete för en mycket lång tid. En kostnadskalkyl netto å 1 051 000 block till Algot Johansson Aktiebolag och till ett pris av 24 123 kr och 38 öre. Det var mycket att fundera över och Envall försvann på nytt några dagar. När han kom tillbaka hade han fördubblat sin redan tidigare stora order. Sju järnvägsvagnar små röda anteckningsblock med texten Algots skulle skakas fram och levereras till Borås inom loppet av ett år. Hos sin gamle bekanting, direktör Algot Johansson i Borås, hade Envall fått kännedom om storordern och då han förstod att Ramströms hade en chans släppte han inte kontakten. Algot Johansson var emellertid en strängt upptagen man, som endast ville ägna sina lediga stunder under dygnet att prata reklam med sin gamle vän. Därför gällde det för Envall att vid dessa tillfällen alltid befinna sig på plats och vara beredd. Inte kunde han då vara på hotellet och prata i telefon med firman i Sunne”.88 levnadsår


Vid Olgas bortgång 1955, ärvde sonen Ragnar anelintryckeriet 1, han drev detta framdeles under namnet Ragnar Ramströms Pappersindustri. Rörelsen bedrev han i gamla bryggeriet som han inköpt. År 1967 var dessa lokaler för små och flyttlasset drog vidare till Bråruds industriområde.
Där var Ragnar den förste som byggde på industriområdet.

Firma Lars Ramström var dock kvar nere på Nytorgsgatan och utvecklades framåt i takt med den tekniska utvecklingen på området. Från slutet av 1950-talet och fram till mitten av 1970-talet ägdes tryckeriet av Ragnar Ramström, Berndt Hagelin och Nils Jansson. Lars själv ägnade sig under den tiden mestadels åt grossistverksamheten. År 1976 flyttar även tryckeriet till Brårudsområdet i samma fastighet som Ragnar Ramströms Pappersindustri.

I Fryksdals-Bygden den 3 mars år 1983 kan man läsa att Direktör Lars Ramström Sunne har avlidit i sitt 88:e levnadsår. Lars som börjat sin affärsbana med att sälja karamellstrutar var nu borta.Ramströms Tryckeri idag


Ramströms Tryckeri ägs av Olle och Johan Ramström. Företaget har 7 anställda och omsätter ca 10 miljoner kronor. Maskinparken är rustad för både offset- och digitaltryck. Originalarbete med sättning och bildbearbetning sker digitalt, så klicheer och blytyper är idag ett minne blott. Teknikutvecklingen i branschen har dom senaste 20-30 åren varit explosionsartad. Under mitten av 1900-talet var sysselsättningen stor. Det gick 2 handsättare och 2 bokbindare på varje tryckare. Idag förser en sättare 3 tryckpressar med material och Ramströms förfogar över ett komplett sätteri och en reproavdelning.
En dator till plåt (CTP) installerades 2005, vilket gjorde filmproduktion överflödig. Samtidigt bytte vi vår gamla 4-färgs offsetpress mot en modernare variant och i tryckhallen på Bråruds industriområde står även 2 st 2-färgs offsettpressar. I bokbinderiet har vi utrustning för merparten av vår trycksaksproduktion, inklusive skär- fals- big- och hålmaskiner samt en plock- och häftmaskin med produktionskapacitet på upp till 80 sidors tidningsproduktion.

Dagens Ramströms Tryckeri har, trots teknikutvecklingen, mycket gemensamt med det tryckeri farfar Lars startade. Det gedigna hantverket och kärleken till det tryckta pappret sitter i väggarna. Lars skulle nog vara nöjd om han visste att företaget han startade för 93 år sedan lever vidare och fortsätter producera trycksaker i Sunne.